Powered by Smartsupp

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak ste v našom online obchode zakúpili výrobok ako spotrebiteľ (bez IČO na faktúre), máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku bez uvedenia dôvodu.

Vaše odstúpenie môžete uplatniť, ak výrobok nevyhovuje vašim očakávaniam alebo nezodpovedá vašim požiadavkám.

Pre podnikateľov, ktorí nakupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, neplatí právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od nákupu.

Obal nie je súčasťou kúpy a nie je zahrnutý v kúpenej veci. Napriek tomu máme právo na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru, ktoré sú individuálne posudzované a účtované zákazníkovi spolu s čiastkou za vrátený tovar.

Vrátiť môžete aj čiastočne poškodený tovar. Ak sa však vráti tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, kupujúci musí uhradiť náklady spojené s opravou tovaru a jeho obnovením do pôvodného stavu podľa ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR.

Celú sumu kúpnej ceny vrátime len v prípade, ak je tovar vrátený kompletný, vrátane príslušenstva z pôvodného balenia.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 kalendárnych dní a začína plynúť od dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Odstúpenie je považované za dodržané, ak je oznámené v priebehu tejto lehoty.

Peniaze za tovar vrátime na váš bankový účet do 14 dní od odstúpenia, pričom doručenie vráteného tovaru je rozhodujúce. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Doručovacia adresa:

Starbiz s. r. o.

Trenčianska Turná 4003

913 25 Trenčianska Turná


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
 - dokument prosíme vyplniť: Formulár_Odstupenie_od_zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať na mail: info@catalina.sk