Powered by Smartsupp

Reklamácie

Postup pri reklamácii tovaru

Nezabudnite si, prosím, uschovať doklad o nákupe výrobku z e-shopu Catalina.sk. Ešte kým nás kontaktujete, doklad si, prosím, pripravte. Zjednodušíte tak našu vzájomnú komunikáciu

- Ak zistíte akúkoľvek chybu alebo poškodenie zakúpeného tovaru, nepokračujte s montážou. Kontaktujte, prosím, pracovníkov reklamačného oddelenia formou reklamačného formulára nižšie naľavo s názvom "Reklamácia".

- Tovar ani jeho časti nie je potrebné nikam voziť. Najprv kontaktujte reklamačné oddelenie, kde sa s pracovníkmi dohodnete na ďalšom postupe

- Najčastejšie otázky týkajúce sa reklamácií nájdete v sekcii FAQ

 

Reklamácia musí obsahovať

- Či už reklamujete osobne alebo e-mailom, súčasťou vašej žiadosti musia byť nasledujúce údaje:

Číslo zmluvy

Meno a priezvisko

Telefón, e-mail

Názov tovaru

Opis chyby

Prípadne ilustrujúce fotografie